Rederier får stöd för miljöinvesteringar

Nyhet 05.09.2013 15.52 fi sv

Kommunikationsministeriet har beviljat sex rederier och 22 av deras fartyg statsunderstöd för investeringar som görs i efterhand för att höja nivån på miljöskyddet. Miljöstöden är avsedda för kostnader för eftermontering av anordningar såsom svavelskrubbers.

Stöd har beviljats till Bore Oy Ab, ESL Shipping, Finnlines Oy, Godby Shipping, Neste Shipping och Tallink Silja.

Investeringarna ska genomföras under åren 2013 och 2014.

I statsbudgeten för år 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro som stöd för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift.