Rederierna beviljades miljöinvesteringsstöd

Nyhet 12.03.2014 14.09 fi sv en

Lastfartyg (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet har beviljat åtta rederier och deras 45 fartyg statsunderstöd på totalt 12,6 miljoner euro för följdinvesteringar som förbättrar miljöskyddet. Understöden avser investeringskostnader för anordningar som installeras på fartygen i efterhand och för ändringar i bränslesystemet.

I statsbudgeten för 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro för att stödja investeringskostnaderna för anordningar som förbättrar miljöskyddet på fartyg som redan är i drift. I september delade man ut 19 miljoner euro av anslaget. Efter beslutet om beviljande avstod rederierna från 11,7 miljoner euro av de redan beviljade understöden. Staten har beviljat stöd för miljöinvesteringar på fartyg till ett totalt belopp på 20,3 miljoner euro.

Stöd har beviljats åt ESL Shipping, Tallink Silja Oy, Eckerö Shipping, Finnlines Abp, Bore Oy Ab, Godby Shipping Ab, Oy Langh Ship Ab och Containerships Ltd. Investeringarna måste genomföras under det här året.

I den andra ansökningsomgången ansöktes det om stöd till ett belopp på cirka 37 miljoner euro.