Reformen av besiktningslagstiftningen kör igång

Nyhet 12.07.2016 16.11 fi sv

Besiktning (Bild: Rodeo)

Finland börjar bereda en ändring av de nationella besiktningsförfattningarna i syfte att genomföra EU:s nya trafiksäkerhetspaket. Samtidigt ser man också över den övriga nationella besiktningslagstiftningen i förhållande till kraven i EU-direktiven.

Enligt regeringsprogrammet är målet att få till stånd smidigare författningar och därigenom avveckla sådan onödig reglering som försvårar medborgarnas vardag. Vid genomförandet av EU-regleringen avhåller man sig från att skapa ytterligare nationell reglering.

Avsikten är att inom ramen för projektet se över besiktningslagstiftningen med särskild fokus på medborgarnas vardag. I Finland genomgår årligen cirka 2,5 miljoner person- och paketbilar periodisk besiktning. De sammanlagda besiktningskostnaderna för medborgarna uppgår till cirka 160 miljoner euro per år.

Avsikten är att en regeringsproposition om detta kan överlämnas till riksdagen i början av 2017. Direktivet ska ha genomförts senast den 20 maj 2017. Projektet kommer att beredas i öppen växelverkan med intressentgrupperna.