Regeringen beslutade om trafikprojekt

Nyhet 06.04.2016 12.23 fi sv en

Regeringen kom överens om planen för de offentliga finanserna 2017-2020 den 5 april.

Regeringen inleder banprojektet Luumäki-Imatra samt vägprojekten riksväg 4 Uleåborg-Kemi, riksväg S:t Michel-Juva och riksväg 12, Lahtis södra ringväg. Staten beviljar bidrag för byggandet av Spårjokern och en spårväg i Tammerfors. Arbetet med att planera den snabba banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fortsätter.

För projekten har reserverats sammanlagt ca 700 miljoner euro under ramperioden.

Enligt regeringsprogrammet håller regeringen fast vid sparmålet på fyra miljarder euro på 2009 års nivå. För att täcka detta har man beslutat om kompletterande anpassningsinsatser. Anslagen för den grundläggande farledshållningen minskas år 2018 med 25 miljoner euro, sparbeloppet höjs till 35 miljoner euro från och med 2019.