Regeringen föreslår: Basservicen per telefon också mobilt

Pressmeddelande 14.09.2006 17.00 sv

Den allmänna servicen beträffande telefonanslutningar och telefontjänster definieras delvis på nytt. En telefonanslutning måste också i fortsättningen levereras till alla kunder, men telebolaget skulle kunna bestämma med vilken teknik den byggs. Regeringen föreslog den 14 september en förändring av kommunikationsmarknadslagen.

I den nuvarande lagen innebär skyldigheten att tillhandahålla allmän service att kunden om han så vill bör få en fast telefonanslutning till sin stadigvarande bostad. I fortsättningen skulle anslutningen kunna byggas till exempel med mobiltelefon.

Man vill inte längre binda skyldigheten att tillhandahålla allmän service till det fasta telefonnätet, som har ett ständigt sjunkande antal användare. Trådtelefonen blir inte heller längre billigare än mobiltelefonen för medelanvändaren, eftersom kostnaderna för telefontjänster i mobiltelefonnätet i många fall redan är lägre än med en fast anslutning.

Lagförändringen skulle inte omedelbart inverka på de nuvarande anslutningarna i trådnätet, utan den skulle till en början närmast inverka på anskaffningen av nya anslutningar.

Användaren skulle oberoende av tekniken fortsättningsvis ha rätt till samma basservice beträffande telefontjänsterna som för närvarande. I dem skulle ingå en internetanslutning på basnivå. Skyldigheten att tillhandahålla allmän service skulle inte heller i fortsättningen omfatta utbud av bredbandstjänster.

Bakom lagförändringen ligger Europeiska kommissionens officiella anmärkning. Den förpliktar Finland att förändra lagstiftningen beträffande den allmänna servicen. Kommissionen har bland annat förutsatt att Finland i sin lagstiftning sätter in bestämmelser om förfarandet för hur det företag som erbjuder allmän service utses, om hur nettokostnaderna för den allmänna servicen räknas ut samt om hur kostnaderna ersätts i särskilda fall. De här förändringarna skrivs in i kommunikationsmarknadslagen samtidigt som innehållet i den allmänna servicen förändras i en tekniskt neutral riktning.Ytterligare information:

konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn 040 500 0817