Regeringen stöder EU:s förslag om alternativa drivmedel

Pressmeddelande 15.03.2013 09.43 fi sv en

Regeringen har förelagt riksdagen Europeiska kommissionens förslag på ett åtgärdsprogram för alternativa drivmedel i trafiken och tidtabellen för detta, samt på rättsakter om drivmedel.

EU-kommissionen har förbundit sig att främja alternativa drivmedel, för att användningen ska öka och för att göra det möjligt att trafikera enhetligt i hela Europa.

Finlands regering ger starkt stöd till kommissionens strävan. De minimikrav på alternativa drivmedel och eldistribution som kommissionen ställt på medlemsländerna ger Finland en nödvändig marginal för att kunna genomföra införandet på sina egna premisser. När minimikraven på distributionsnätet fastställs bör dock den faktiska omfattningen och framkomligheten vara viktigare än de kvantitativa målsättningarna.

Enligt regeringen skapar kommissionens målmedvetna framsteg den stabila verksamhetsmiljö som behövs för att sätta igång investeringar och stöder de finländska målsättningarna samt fungerar som draghjälp i internationella förhandlingar.

Kommissionens åtgärdsprogram och rättsakter påskyndar bland annat skapandet av den infrastruktur som de nya drivmedlen kräver och stöder tillverkarna av trafikmedel i utvecklingen av kompatibelt materiel för konsumenter och företag.

Kommissionen presenterade ett åtgärdsprogram, en tidtabell och ett rättsaktsförslag för användningen av alternativa drivmedel den 24 januari 2013. Regeringen överlämnade utredningen om kommissionens förslag till riksdagen den 14 mars 2013.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, overingenjör tfn 0295 34 2564