Regeringen tillåter inte att Anvias koncessioner överförs till Digita

Pressmeddelande 07.02.2013 13.18 fi sv

Regeringen har för avsikt att återkalla tv-koncessionerna i kanalknippena F och G, om Nilegon Oy som innehar koncessionerna säljs till Digita.

Ursprungligen beviljades koncessionerna åt Anvia Abp, som har överfört dem till sitt dotterbolag Nilegon. Det finns ett föravtal om företagsaffären mellan Anvia och Digita.

För tillfället utövas det inte affärsverksamhet i någotdera kanalknippet. Koncessionen för kanalknippe F är riksomfattande, medan täckningsområdet för kanalknippe G är Nyland.

Regeringens beslut beror på att en överföring av koncessionerna till Digita inte anses främja konkurrensen på marknaden på det sätt som föreskrivs i kommunikationsmarknadslagen. En överföring skulle innebära att alla koncessioner i UHF-området skulle förvaltas av Digita. Sålunda skulle det finnas endast två nätoperatörer på marknaden: DNA Ab i VHF-området och Digita i UHF-området.

Om Anvia avstår från sina koncessioner eller om de återkallas kommer statsrådet att göra en helhetsbedömning av marknadsläget och därefter avgöra om tv-koncessionerna eventuellt förklaras lediga att sökas. Syftet med kommunikationsmarknadslagen är att skapa en situation där koncessioner kan beviljas till flera, av varandra oberoende sökande.

Ytterligare information:
Olli-Pekka Rantala, chef för enheten för kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400