Regeringens principbeslut siktar på ökat nyttjande av data

Nyhet 20.05.2016 12.22 fi sv en

Att främja digitaliseringen är ett centralt mål i regeringsprogrammet. Som stöd för målet har regeringen fattat ett principbeslut med riktlinjer för åtgärder som ska öka nyttjandet av data inom affärsverksamhet.

Stordata (big data) beräknas skapa en tillväxtpotential på 2,1 procent i Finlands bruttonationalprodukt fram till 2020. Syftet med de åtgärder som tas upp i riktlinjerna är att möjliggöra denna tillväxt. Därför vill man skapa förutsättningar för affärsverksamhet som bygger på data och undanröja onödiga hinder för tillväxten.

I sitt principbeslut inventerar regeringen också åtgärder för personcentrerad datahantering, med andra ord hanteringen av mina data (my data), eftersom nyttjandet av personuppgifter och data som människorna själva producerar blir allt viktigare för vår ekonomi och vårt samhälle.

De åtgärder som ingår i principbeslutet genomförs av kommunikationsministeriet tillsammans med bl.a. andra ministerier och myndigheter, aktörer inom den privata sektorn, organisationer, innovationsfinansiärer och företrädare för forsknings- och utbildningssektorn.