null Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas

Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas

Pressmeddelande 22.10.2020 13.48 fi sv en

Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)

Regeringen återtar den till riksdagen den 1 oktober 2020 överlämnade regeringspropositionen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och av lagen om transportservice (RP 137/2020).

Regeringen informerar riksdagen om återtagandet av regeringspropositionen med en skrivelse.

Enligt grundlagsutskottets utlåtande av den 15 oktober 2020 kan lagförslagen i propositionen inte behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

På grund av det förändrade covid-19-smittoläget, grundlagsutskottets utlåtande och statsrådets nya under beredning varande principbeslut om gränstrafiken bör regeringspropositionen ändras avsevärt. Därför återtar regeringen propositionen och en ny regeringsproposition lämnas till riksdagen.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894