null Riksväg 9 går i fortsättningen tvärs igenom Finland

Riksväg 9 går i fortsättningen tvärs igenom Finland

Pressmeddelande 16.02.2010 16.30 fi sv

Riksväg 9 är i fortsättningen en enhetlig, 650 kilometer lång tvärförbindelse från landets västgräns till östgränsen. Ändringen i vägnumreringen gör att riksnian sträcker sig från Åbo ända till Niirala.

Hittills har riksväg 9 gått från Åbo via Tammerfors och Jyväskylä till riksväg 5 söder om Kuopio.

Nu har kommunikationsministeriet beslutat ändra numreringen av riksväg 17 på avsnittet Kuopio-Joensuu och samtidigt dra riksväg 9 vidare från Joensuu via Onkamo till Niirala.

- Jag anser det vara viktigt att det genom Finland finns trafikleder som är enhetliga och som förenar flera landskap. En sådan utveckling stöds av att riksnian dras från Åbo ända till gränsstationen i Niirala, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

I reformen ändras stamväg 70 från Onkamo i Tohmajärvi till gränsövergången i Niirala till att bli det sista avsnittet av riksnian.

Trafikverket sköter om den utmärkning i terrängen, på kartor och i olika register som föranleds av ändringarna.

Ytterligare information
ministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325
regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483