Risikko: Att utvärdera förändringar i verksamhetsmiljön inom trafiken är en del av det normala tjänstearbetet

Nyhet 12.08.2014 16.15 fi sv en

Flygplan (Foto: Rodeo)

Det hör till ministeriernas rutiner att uppskatta förändringar i deras verksamhetsmiljö och konsekvenserna av dem. Även på Kommunikationsministeriet har vi som normalt tjänstearbete utvärderat konsekvenserna på olika trafikformer av eventuella motsanktioner från Ryssland. I detta sammanhang har vi också uppskattat följderna på flygtrafiken, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.

På grund av vårt geografiska läge spelar flygtrafiken en avgörande roll för Finland. Flygtrafiken till Asien möjliggör direkta och mångsidiga förbindelser till olika kontinenter, särskilt från olika delar av Europa. Det finns inget internationellt avtal som hindrar Ryssland från att besluta om användningen av landets luftrum.

- Ryska pressen gick i förra veckan ut med nyheter om eventuella motåtgärder inom flygtrafiken. Vi har inte fått någon officiell bekräftelse om några motåtgärder. För oss är det viktigt att flygtrafiken mellan Finland och Ryssland forsätter utan störningar, säger Risikko.