null Lindström chef för enheten för grundläggande tjänster och Manninen chef för funktionssäkerhetsenheten

Lindström chef för enheten för grundläggande tjänster och Manninen chef för funktionssäkerhetsenheten

Nyhet 11.08.2016 08.44 fi sv en

Ari-Pekka Manninen och Sabina Lindström (foto: Tomi Parkkonen)

Minister Berner har förordnat PM Sabina Lindström till chef för enheten för grundläggande tjänster vid kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion och TkD Ari-Pekka Manninen till chef för funktionssäkerhetsenheten vid ministeriets nätavdelning för tiden 1.9.2016 – 31.12.2018.

Sabina Lindström har tidigare arbetat som chef för funktionssäkerhetsenheten och innan dess som chef för två enheter vid ministeriets trafikpolitiska avdelning.

Ari-Pekka Manninen har från och med årsskiftet arbetat som chef för styrningsenheten vid avdelningen för koncernstyrning.