Samarbete mellan trafikministrar i ärenden som gäller EU-trafikleder, Östersjön och klimatet

Pressmeddelande 23.05.2008 16.52 fi sv

Trafikministrarna i de nordiska länderna och Baltikum tänker utföra intensivt samarbete när det gäller förnyandet av de transeuropeiska näten, beredningen av Östersjöstrategin och klimatfrågor inom trafik och transporter.

Ministrarna höll ett möte i Strömstad i Sverige den 22-23 maj.

I samband med mötet började Finland och Sverige bereda en gemensam arbetsgrupp för förnyelsearbetet för de transeuropeiska nätverken (TEN). Meningen är att de nordiska och baltiska länderna samlas på tjänstemannanivån för att diskutera målen för förnyandet.

Dessutom sammankallar Sverige ett tjänstemannamöte som ska diskutera förbättrandet av samarbetet mellan sjöfartsförvaltningarna i fråga om isbrytartjänster.

Finland representerades på mötet av trafikminister Anu Vehviläinen.

Ytterligare information:
Överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260, råd för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871.