Satellitbaserad positionering – en drivkraft för digitaliseringen

Nyhet 01.06.2016 13.17 fi sv en

Lentokoneen ohjaamo, navigointi (Kuva: ©GSA, ©European GNSS Agency)

Satellitbaserad positionsbestämning är en del av vår vardag. Till exempel elnäten och telekommunikationsnäten samt många tjänster inom trafik och transport behöver satellitbaserad positionering eller exakt tidsinformation. Detta är tecken på digitaliseringen av vårt samhälle, sade kommunikationsminister Anne Berner när hon beskrev betydelsen av satellitbaserad positionering i sitt öppningstal vid Europeiska navigeringskonferensen.

Konferensens tema är tekniska innovationer och tillämpningar för positionsbestämning, navigering och tidsbestämning. Konferensen fokuserar bland annat på den arktiska regionens navigeringsutmaningar, lösningar som bygger på stordata och geografisk information samt intelligenta transportsystem.

EU-kommissionen bedömde 2015 att marknaden för satellitnavigering 2018 är värd över 40 miljarder euro. En stor del av tillväxten följer med oss i fickan eller handväskan i våra smarttelefoner. Enligt marknadsundersökningar finns det i världen 2016 cirka fem miljarder smarttelefoner av vilka nästan alla har inbyggd satellitbaserad positionering.

Geografisk information som tagits fram via satellitsystem använder vi i våra vardagsrutiner till exempel i karttjänster som visar oss vägen till den närmaste servicestationen. I ett större perspektiv utnyttjas geografisk information inom trafikledningen för att öka effektiviteten och säkerheten i trafiken.

Under den första konferensdagen fick deltagarna höra anföranden av bland annat kommunikationsminister Anne Berner, direktören för EU:s globala satellitnavigeringssystem Matthias Petschke från Europeiska kommissionen samt professorerna Gérard Lachapelle från Calgary universitet och John Raquet från USA:s flygvapen (AFIT).

Europeiska navigeringskonferensen (ENC2016) pågår i Helsingfors från den 30 maj till den 2 juni 2016. Helsingforskonferensen arrangeras av Lantmäteriverkets central för geografisk information i samarbete med kommunikationsministeriet och andra aktörer inom navigeringssektorn.

Satellitbaserad positionsbestämning är en viktig del av digitaliseringsutvecklingen i Finland. Regeringens spetsprojektet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet har som mål att se till att Finland blir en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och affärsmodeller.