Sauli Hievanen blir trafikminister Kyllönens specialmedarbetare

Pressmeddelande 04.07.2011 11.54 fi sv en

Sauli Hievanen (34) har utnämnts till trafikminister Merja Kyllönens specialmedarbetare. Han blir specialmedarbetare efter att ha verkat som organisationssekreterare vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Hievanen har arbetat som assistent för flera riksdagsledamöter. Han har också arbetat vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Elektrikerförbundet och Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry.

Hievanen har varit stadsfullmäktig i Kotka och innehaft flera andra kommunala och regionala förtroendeuppdrag.

Minister Kyllönens andra specialmedarbetare utnämns senare.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Sauli Hievanen, t. 0400 165 004