Segelbåtar bör registreras

Pressmeddelande 09.11.2006 14.59 sv

Segelbåtar och motorseglare bör registreras. Lagen om farkostregistret träder i kraft den 1 oktober 2007.

Tidigare har registreringsplikten gällt endast motorbåtar. Med reformen förbättrar man säkerheten i sjötrafiken och stöder övervaknings- och räddningsverksamheten.

Grunderna för registreringen ändras så, att vid sidan av båtens motoreffekt också båtens längd kan vara en grund. Alla segel- och motorbåtar med en längd av minst 5,5 meter bör registreras. Av båtar mindre än så förblir fortfarande de båtar utanför registret som har en motoreffekt på under 15 kilowatt, så som små båtar med utombordsmotor. Roddbåtar registreras inte.

Registreringsavgiften är för närvarande 27 euro. Riksdagens kommunikationsutskott ändrade den lagproposition som beretts av kommunikationsministeriet så, att det till hösten 2008 för båtar som från tidigare finns i registret är avgiftsfritt att ändra uppgifterna så att de överensstämmer med den nya lagen.

Genom förändringen uppskattar man att cirka 28 000 nya båtar kommer att omfattas av registreringsplikten. Registret över farkosterna upprätthålls av magistraterna.
Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166