Sjöfartsstrategin tar sikte på konkurrenskraft och vitalitet

Nyhet 12.03.2014 13.32 fi sv en

Skepp (Foto: Rodeo)

Finland, det finska näringslivet och finländarna mår bra och vårt land är konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Finlands framgång bygger på smarta och ändamålsenliga sjöförbindelser. Dessa visioner är hämtade ur Finlands sjöfartsstrategi som överlämnades åt trafikminister Merja Kyllönen den 12 mars.

Finlands sjöfartsstrategi 2014-2022 ger en överblick av sjöfart och sjötransporter med beaktande av nya miljönormer och den tjänar som bas vid planeringen av Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Beredningen har varit öppen och strategin har tagits fram i ett brett samarbete med sjöfartsbranschen och operatörer på området.

- Sjöfarten är oersättlig för den finska konkurrenskraften. Det är fint att vi nu har en övergripande vision av förestående utmaningar och att vi vet vad vi behöver göra för att klara oss i framtiden. Sjöfartsbranschen bjuder på många möjligheter till tillväxt; möjligheter som vi absolut måste utnyttja, konstaterar minister Kyllönen.

Finland är ett sjöfartsland. Fungerande havsförbindelser är ett livsvillkor för det finska näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och dess nationella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten.

För att utveckla sjöfartsbranschen behövs samarbete och förtroende samt vinnarattityd. Dessutom behöver vi framsynt intressebevakning, stark påverkan och internationellt partnerskap. Förvaltningen ska skapa möjligheter och bidra till en sporrande verksamhetsmiljö med plats för nya förfaranden och innovationer.