Sjöfartsverket fick ny direktion

Pressmeddelande 04.12.2008 14.15 fi sv

Statsrådet tillsatte den 4 december en ny direktion för Sjöfartsverket för mandatperioden år 2009.

Till ordförande för Sjöfartsverkets direktion utnämndes generaldirektör Rauni Hagman från Kommunikationsverket och till vice ordförande regeringsrådet Kaisa Leena Vähäpirtti från kommunikationsministeriet.

Medlemmar i direktionen är Åbo stadsdirektör Mikko Pukkinen, direktören för kundtjänster Leena Jansson från Schenker Cargo Oy, diplomingenjör Veli-Matti Ropponen, vicehäradshövding Finn Berg från Oy Rettig Ab samt representanten för personalen vid Sjöfartsverket, diplomingenjör Olli Holm.


Ytterligare information

kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742