Tillbaka

Sjöfartsverkets administration förnyas

Sjöfartsverkets administration förnyas

Pressmeddelande 06.04.2006 15.12 sv

Sjöfartsdistrikten läggs ner som självständiga enheter och ansluts till Sjöfartsverkets centraladministration. De regionala verksamhetsställena fortsätter att sköta sjöfartsdistriktens nuvarande uppgifter.

Regeringen föreslog den 6 april för riksdagen att lagen om Sjöfartsverket skall förändras. Avsikten är att man gör Sjöfartsverkets administration klarare och förenhetligar sätten att verka inom organisationen.

Förändringen försämrar inte tillgången på Sjöfartsverkets tjänster, eftersom antalet verksamhetsställen förblir oförändrat. Man har inte heller för avsikt att minska på personalen.

På grund av Sjöfartsverkets förändrade organisationsstruktur är det inte längre ändamålsenligt att ha en indelning i centraladministration och regionaladministration. Dessutom har Sjöfartsverkets personal sedan 1990 minskat från cirka 2500 till 800. Anställda har flyttat över till bland annat statliga Lotsverket och Rederiverket.

I regeringen har propositionen behandlats av koordineringsgruppen för regionalisering, som har förordat att propositionen ges.Ytterligare information:
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794
Sjöfartsverkets generaldirektör Markku Mylly, tfn 0204 48 4201 eller 0400 568 792