Sjukhusen får förlängd tid för övergången till digital-tv

Pressmeddelande 12.12.2006 20.55 sv

Sjukhusen bör skaffa digitala adaptrar till sina allmänna utrymmen före slutet av augusti 2007. För digitaliseringen av televisioner i patientutrymmena får sjukhusen en förlängd tid på tre år.

Sjukhusens och institutionernas antennsystem rustas upp så att de anpassas för digitalteknik och i patientutrymmena övergår man stegvis till digitala televisionsmottagare. I patientutrymmena kan man till den 31 augusti 2010 använda de nuvarande mottagarna och centralt ändra den digitala sändningen till analog form.

Rundradion har gjort bedömningen att en förändring av signalen inte är i strid med uppfyllandet av förpliktelsen att erbjuda en offentlig tjänst. Rundradion bör producera rundradioprogram på lika villkor åt alla finländare. När den digitala signalen förändras till analog kan vissa tilläggstjänster bli borta, så som ljudtextning för synskadade.

Det här specialarrangemanget för övergången till digitala televisionssändningar gäller endast sjukhus, bäddavdelningar som kan jämföras med sjukhus samt institutionsplatser som erbjuder vård dygnet runt.

Kommunförbundet och de centrala aktörerna i televisionsbranschen har förhandlat om sjukhusens övergång till digital-tv. Också de parter som utövar kommersiell televisionsverksamhet har förbundit sig till den överenskomna lösningen.

Ytterligare information
avdelningschef Liisa Ero, tfn 050 555 0072
projektchef Tauno Äijälä, tfn 0400 210 251