Skärpt övervakning av klassificeringsbolagen inom sjöfarten

Pressmeddelande 15.06.2006 16.14 sv

Övervakningen av klassificeringsbolagen inom Europeiska unionen bör skärpas, föreslår Europeiska kommissionen. Avsikten är att systemet för övervakning av inrättningarna förenhetligas och man borde kunna effektivera en indraging av besiktningsrätten genom att bötfälla inrättningen.

Direktivförslagen beträffande klassificeringsbolagen och flaggstaternas ansvar hör till det tredje säkerhetspaketet för EU:s sjöfart. Kommissionen skulle vilja öka flaggstatens ansvar bland annat så, att flaggstatens egna fartyg skulle hindras att gå till sjöss så länge fartygen inte är sjödugliga. Förändringen skärper den gällande finska lagstiftningen.

Statsrådet skickade en skrivelse angående direktivförslaget till riksdagen den 15 juni. I skrivelsen förhåller man sig i huvudsak positivt till förslagen. I synnerhet en ökad övervakning av klassificeringsbolagen är enligt statsrådet värt att understöda.Ytterligare information:
regeringsrådet Kaija Suvanto, tfn (09) 160 28543