null Skrotbilar ska transporteras bort snabbare

Skrotbilar ska transporteras bort snabbare

Nyhet 06.06.2008 15.14 sv

Övergivna och felparkerade fordon ska i fortsättningen avlägsnas från den tillfälliga förvaringen snabbare än för närvarande. Enligt planerna ska förvaringstiden förkortas från tre månader till en månad.

Myndigheterna ska kunna transportera en felparkerad bil eller en bil som skadats i en olycka till förvaringscentralen inom två dygn från händelsen.

Regeringen beslutade om innehållet i en lagproposition i ärendet den 5 juni.

Med lagen vill man göra myndigheternas uppgifter och befogenheter klarare. Polisens uppgifter begränsas i fortsättningen närmast till att upprätthålla ordningen och undersöka olycksfall.

Enligt lagen har kommunerna huvudansvaret för att flytta fordonen, eftersom de är ansvariga för skötseln av gatorna. På landsvägarna är det Vägförvaltningen som svarar för flyttningen av fordon. Kommunens plikt att avlägsna fordon utsträcker sig inte till privata gårdsplaner och lagerområden.

Fordonets ägare informeras med en uppmaning att flytta fordonet eller meddelande om att det görs. Ägaren betalar kostnaderna för förflyttningen. Kommunerna flyttar årligen uppskattningsvis 10 000 fordon till skrothantering och i praktiken är det ofta kommunerna som får betala kostnaderna för att fordonen tas till vara.

Om en bil som förts till förvaringscentralen inte avhämtas inom 30 dagar övergår äganderätten till kommunen.


Ytterligare information:
regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483 eller 040 763 1479