Skylt för långsamt fordon blir obligatorisk på mopedbilar

Pressmeddelande 29.09.2005 13.28 sv

Det blir obligatoriskt att ha en skylt för långsamtgående fordon på mopedbilar och trehjuliga mopeder som är över en meter breda, då man använder fordonen på väg. Med det här vill man göra det lättare att upptäcka fordonen i trafiken.

Regeringen gav en förordning i ärendet den 29 september. Skylten för långsamtgående fordon får tas i bruk genast, men skyltarna bör vara monterade senast den 30 september 2006.

Förordningen gäller också traktorer och motorredskap på över ett halvt ton, då man kör dem på väg. Beträffande traktorerna har kravet redan tidigare ingått i bestämmelserna för konstruktionen.

Samtidigt ändrades bestämmelserna så, att man med en tvåhjulig moped får transportera en passagerare om mopeden enligt registreringsintyget är utrustad för sådant bruk. Mopeden bör bl.a. vara försedd med handtag för passageraren.

Med mopeder av gammal modell får man som hittills transportera ett barn på högst tio år. Det bör finnas en ändamålsenlig sits och fotskydd för barnet. En äldre moped kan i mån av möjlighet ändringsbesiktigas, så att man med den får transportera en vuxen person.

Förändringar gjordes också i transportförordningarna för traktorer. Med traktor får man transportera barn om i traktorn har fästs en barnstol eller någon annan skyddsanordning för barn. Traktorn eller barnstolen bör vara försedd med minst trepunktsbälte för barnet. Det fria utrymmet ovanför barnets sits bör vara minst 80 cm högt. Samtidigt bestämdes skilt att en sådan sits inte behöver ändringsbesiktigas.

Dessa förordningar träder i kraft den 15 oktober.


Ytterligare information:

överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577 eller 040 749 6272