Tillbaka

Slutspurten för digital-tv börjar - Projektchef svarar för att övergången blir smidig

Slutspurten för digital-tv börjar - Projektchef svarar för att övergången blir smidig

Pressmeddelande 18.01.2006 15.14 sv

Viestintäfoorumi-seminariet
18.1.2006 Finlandiahuset

Kommunikationsminister Susanna Huovinen


Kommunikationspolitisk översikt

Övergången till digital television skall påskyndas med tilläggsresurser. Kommunikationsministeriet väljer inom kort en projektchef som skall svara för att övergången blir smidig och de praktiska problemen blir lösta. Regeringens ministergrupp för informationssamhällsprogrammet förordade den 18 januari att en projektchef skall anställas. Kommunikationsminister Susanna Huovinen berättade om nyorganiseringen av projektet vid ministeriets seminarium Viestintäfoorumi den 18 januari.

Resurser till projektet är också på kommande från aktörerna i tv-branschen. En målsättning med projektet är bl.a. att hjälpa den åldrande delen av befolkningen i övergången till den digitala åldern och att överväga möjligheterna att ge handledning i hur utrustningen skall installeras. Informationsverksamheten sköts också i fortsättningen av en skild informationsgrupp.

- Ministeriet föreslår en betydande tilläggsfinansiering för övergången till digital televisionsverksamhet i tilläggsbudgeten för 2006 och i budgeten för 2007, sade minister Huovinen. - Digitaliseringen av televisionen är ett omfattande samarbetsprojekt. Den här signalen om ministeriets egna åtgärder utmanar också de andra aktörerna att ställa upp då slutspurten i processen börjar.

Minister Huovinen tog också upp frågan om sebarheten för Sveriges televisions sändningar i Finland under digitalåldern. Ministeriet förklarar under januari en nätkoncession ledig att sökas för den digitala televisionens femte kanalknippe. Avsikten är att man i det här nätet skall distribuera SVT:s program samt erbjuda andra televisionskanaler. Senare i vår förklaras koncessionerna för programverksamheten lediga att sökas.

- Nätets täckningsområde kan endera vara SVT:s nuvarande distributionsområde eller också större, till och med landstäckande om de ansökande så vill, sade minister Huovinen.

Mottagning av Sveriges televisions sändningar kunde möjligen stödas med offentliga medel, drog minister Huovinen upp riktlinjerna.


Ett pris för god kundservice skall utvecklas

Minister Huovinen föreslog vid tillställningen att man bland kommunikationsföretagen skulle lyfta fram sporrande exempel på att konsumenten får god service. - Jag önskar att kommunikationsföretagen skulle bemöda sig om att högakta konsumenterna och ge god kundservice. Därför föreslår jag att man skulle utvecka ett system för offentlig belöning, sade minister Huovinen.

Den uppbindning mellan telefoner och telefonanslutningar som inleds i april väntar sig Huovinen att skall göra övergången till tredje generationens mobilkommunikation snabbare. Huovinen påminner att man också med gemensamt byggande snabbare kunde skapa näten.

Den europeiska kommunikationspolitiken står inför en stor förnyelse. Minister Huovinen betonar att det gemensamma regelverket inte längre bör koncentreras enbart på att öppna konkurrensen, utan också på att uppmuntra till satsningar på nät, tjänster och framför allt innovationer.

- Då de är som bäst lockar bestämmelserna företagen att investera vinsterna tillbaka i branschen, sade minister Huovinen. - Kommunikationsmarknaden behöver en klar och sporrande verksamhetsmiljö, vilket förutsätter att man avreglerar alltför detaljerade bestämmelser. Regleringen av kommunikationsmarknaden bör förbli inom den allmänna lagstiftningen då det inte finns några speciella skäl till en särskild reglering, betonade Huovinen.