null Speglar mot döda vinklar bör installeras på lastbilar

Speglar mot döda vinklar bör installeras på lastbilar

Pressmeddelande 11.12.2007 17.15 sv

Lastbilar av nyare modell bör i efterhand förses med tilläggsspeglar för att minska de så kallade döda vinklarna. Enligt ett EU-direktiv bör tilläggsbackspeglar på bilens högra sida vara installerade före slutet av mars 2009. Kommunikationsministeriet har utfärdat en förordning i frågan.

Direktivet gäller lastbilar som tagits i bruk 1.1.2000 eller senare. I praktiken gäller kravet inte lastbilar som tagits i bruk efter 26.1.2007, eftersom de redan som nya har fyllt kravet på tillräckliga backspeglar.

Målet med ändringen är att förbättra trafiksäkerheten. Förarna i tunga fordon har ofta svårt att lägga märke till andra vägtrafikanter som ligger mycket nära deras bil i de så kallade döda vinklarna.

Enligt uppskattningar omkommer i Europa varje år cirka 400 personer i sådana här olyckor, i Finland omkommer i medeltal tre. Vanligen är offren fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Enligt kommissionen kan antalet olyckor på grund av bristfällig sikt kostnadseffektivt minskas genom att man kräver bättre speglar i relativt nya lastbilar.

Installeringen av tilläggsbackspeglar gäller i Finland uppskattningsvis 20 000 lastbilar och installeringskostnaderna är 150-500 euro per bil.

Kommunikationsministeriets förordning träder i kraft från början av 2008.


Ytterligare information:
överingenjör Juha Valtonen, tfn (09) 160 28615 eller 040 865 3690