null Statens flygtrafiktjänstbolag fick en styrelse och verkställande direktör

Statens flygtrafiktjänstbolag fick en styrelse och verkställande direktör

Pressmeddelande 20.03.2017 16.34 fi sv en

Bolaget Air Navigation Services Finland Oy, som i fortsättningen ska svara för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst, fick den 17 mars 2017 en styrelse och verkställande direktör. Avsikten är att bolaget ska börja sköta flygtrafiktjänsten den 1 april 2017.

Ordförande för Air Navigation Services Finland Oy:s styrelse är verkställande direktör Kimmo Mäki från Helsingfors Hamn Ab. Medlemmar i styrelsen är elmarknadsdirektör Asta Sihvonen-Punkka från Fingrid Oyj och avdelningschef Teemu Penttilä från försvarsministeriet. Bolagets styrelse inleder sin mandatperiod den 17 mars 2017.

Verkställande direktör för bolaget är Raine Luojus, som är chef för affärsverksamheten för flygtrafiktjänst.

Alla nuvarande anställda i Finavia Abp:s affärsverksamhet för flygtrafiktjänst övergår till Air Navigation Services Finland Oy som s.k. gamla arbetstagare.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 20 december 2016 kommunikationsministeriets förslag om att Finavia Abp:s flygtrafiktjänst avskiljs till ett separat specialuppgiftsbolag våren 2017.

– Affärsverksamheten för flygtrafiktjänst avskiljs till ett separat bolag som beredskap inför de ändringar som kommer att ske i branschen. Vi vill stärka den finländska flygtrafikens konkurrenskraft och kostnadseffektivitet för att kunna svara på den internationella konkurrensen. Som en självständig aktör kan flygtrafiktjänstbolaget på ett smidigare sätt testa och utveckla sin verksamhet och på så sätt hänga med i den tekniska utvecklingen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Det helt statsägda bolaget Air Navigation Services Finland Oy svarar för de specialuppgifter som hänför sig till flygtrafiktjänsten, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddningstjänst.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 077