null Statsrådet beviljade två nya programkoncessioner för radio

Statsrådet beviljade två nya programkoncessioner för radio

Pressmeddelande 23.01.2020 15.03 fi sv

Radioreporter, stockfoto. (Foto: Shutterstock)

Statsrådet beviljade den 23 januari 2020 två nya koncessioner för radioverksamhet i det analoga markbundna masskommunikationsnätet. Koncessionerna gäller till utgången av 2029.

Koncessionerna gick till Sanoma Media Finland Oy, på frekvensen Keminmaa 92,0 MHz (som en del av frekvenshelheten Österbotten 1) och Laestadiernas Fridsföreningars Förbund r.f., på frekvensen Jakobstad 98,0 MHz (frekvenshelhet Jakobstad 1). 

De koncessioner som nu beviljats är i kraft 23.1.2020–31.12.2029. Koncessionsperioden går ut samtidigt som övriga koncessioner för lokal, regional och riksomfattande radioverksamhet.

Transport- och kommunikationsverket utlyste i oktober 2019 programkoncessioner för radio lediga att sökas ör frekvenserna 98,0 MHz i Jakobstad och 92,0 MHz Keminmaa samt 89,0 MHz Enare och 95,7 MHz Enare. Ansökningstiden gick ut den 30 oktober 2019.

För de ledigförklarade frekvenserna i Jakobstad och Keminmaa var antalet sökande större än antalet lediga frekvenser.

Transport- och kommunikationsverket överförde behandlingen av koncessioner för Jakobstad och Keminmaa till statsrådet. Enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation fattar statsrådet beslut om programkoncessioner i de fallen att det inte finns tillräcklig sändningskapacitet för alla sökande, eller om koncessionsbeslutet skulle få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden.

Syftet med förfarandet med programkoncession är att främja yttrandefriheten och ett mångsidigt radioprogramutbud för att tillgodose behoven även hos särskilda grupper bland allmänheten . Ett ytterligare mål är att effektivisera användningen av frekvenser.

Mer information

Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 595