null Statsrådet har beviljat Ilves Jakelu tillstånd

Statsrådet har beviljat Ilves Jakelu tillstånd

Pressmeddelande 30.01.2014 15.44 fi sv

Statsrådet har beviljat Ilves Jakelu Oy tillstånd för postverksamhet i enlighet med postlagen. Bolaget har med stöd av tillståndet rätt att inom sitt koncessionsområde idka oinskränkt postverksamhet som riktar sig till avtalskunder.

Koncessionsområdet omfattar Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Tavastehus, Janakkala, Jockis, Loppis, Riihimäki, Tammela och Ypäjä kommuner i sin helhet.

Ursprungligen beviljade statsrådet Ilves Jakelu tillståndet den 14 februari 2013. Bolaget sökte ändring av tillståndet i högsta förvaltningsdomstolen, som lämnade tillbaka ärendet till statsrådet för ny behandling.

Statsrådet beviljade det nya tillståndet den 30 januari 2014. Tillståndet är i kraft till och med den 30 januari 2024.

Tillståndet förutsätter villkor som är nödvändiga för postservicens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Dessa gäller bland annat ordnande av adressändringstjänster och tjänster för avbrott i utdelningen, märkning av försändelser på ett identifierbart sätt samt ordnande av uppsamlingsställen för returnering av felaktiga försändelser.

Enligt tillståndet kommer Ilves Jakelu att dela ut försändelser minst en gång i veckan, medan tillståndet som lämnades tillbaka till behandling förutsatte tre utdelningar i veckan.

Tillståndet förutsätter minst ett uppsamlingsställe per kommun inom koncessionsområdet, medan definitionen i det tidigare tillståndet var minst ett verksamhetsställe per kommun.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, enhetschef, kommunikationsmarknaden, tfn 050 344 3400
Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 050 340 8221