Tillbaka

Statsrådet utnämnde Harri Pursiainen till kanslichef för kommunikationsministeriet

Statsrådet utnämnde Harri Pursiainen till kanslichef för kommunikationsministeriet

Nyhet 08.10.2015 14.03 fi sv en

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Harri Pursiainen (57) till kanslichef för kommunikationsministeriet för den femåriga mandatperiod som inleds den 1 juni 2016.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.