Statsrådet utnämnde Harri Pursiainen till kanslichef för kommunikationsministeriet

Nyhet 08.10.2015 14.03 fi sv en

Harri Pursiainen (foto: Tomi parkkonen)

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Harri Pursiainen (57) till kanslichef för kommunikationsministeriet för den femåriga mandatperiod som inleds den 1 juni 2016.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.