null Statsunderstöd ger kraft för aktiva skolresor och att främja cykelturism

Statsunderstöd ger kraft för aktiva skolresor och att främja cykelturism

Pressmeddelande 05.05.2020 14.30 fi sv en

(Foto: Vovantarakan / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd för två riksomfattande projekt. Den ena främjar aktiva, hållbara och trygga skolresor. Det andra projektet fokuserar sig på att främja cykelturism och i projektet inrättas ett samordningscentrum för cykelturism i Finland. 

I december 2019 beslöt riksdagens finansnämnd att stöda främjandet av cykelturism och skolresor som ett separat statsunderstöd på 400 000 euro. Transport- och kommunikationsverket Traficom har nu beviljat 300 000 euro av detta understöd till två riksomfattande projekt. Senare delas 100 000 euro ut för att främja cykelturism.

Båda projekten som beviljats understöd stöder målen i kommunikationsministeriets riksomfattande program för att främja gång och cykling. 

"Cykling har varit ett av coronavårens fenomen i många städer i världen och jag förväntar mig att cykelturismen ökar i Finland. Cykelturismen erbjuder möjligheter både på landsbygden och i städerna och därför är det bra att Centret för cykelturism samordnar verksamheten", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

"Främjandet av gång och cykling är ett nära samarbete mellan olika aktörer och vi strävar efter att stödja detta för vår egen del inom Traficom. I dessa båda projekt som beviljats statsunderstöd främjas skolresetrafiken och cykelturismen i stor utsträckning tillsammans med olika intressentgrupper, kommuner och organisationer på både nationell och lokal nivå ", säger nätverksdirektör Jarno Ilme.  

Projektet Fiksusti kouluun förenar nationell samordning och lokala åtgärder

Projektet Fiksusti kouluun är en del av det mer omfattande Fiksusti kouluun-programmet. Det huvudsakliga målet är att med hjälp av nationell samordning och lokala åtgärder främja en aktiv, hållbar och trygg rörlighet under skolvägen. 

Med det statsunderstöd som nu beviljas utvecklas pilotskolornas skolrutter och gårdsområden för att skolrutterna ska vara säkra och uppmuntra till att trampa. Dessutom är avsikten att stöda nätverkande och samarbete, att främja skolresetrafiken tillsammans inom olika förvaltningsområden och att dela ut de bästa tipsen om skolresor i kommunerna.

För projektet ansvarar Nätverket för cykelkommuner rf. Projektet inleds våren 2020 och fortsätter till våren 2021. Projektet beviljades 100 000 euro i statsunderstöd. 

Centret för cykelturism främjar cykelturism och gör Finland känt som ett cykelturismland

I det andra projektet som beviljats finansiering främjas cykelturism. Arbetet inleds genom att inrätta Centret för cykelturism och genom projektet för samordning av cykelturism i Finland. 

Målet är att stärka den finländska cykelturismen, öka cykelturismens popularitet och öka Finlands kännedom som ett cykelturistmål utomlands. Centret för cykelturism främjar cykelturism i alla sina olika former från dagsutflykter och långfärdscykling till terrängcykling och cykelutflykter i naturen. Centret för cykelturism fungerar även som samordnare av den internationella EuroVelo-rutten i Finland. 

Cykelförbundet rf och Nätverket för cykelkommuner rf ansvarar för projektet. Projektet genomförs under åren 2020–2021. Projektet beviljades 200 000 euro i statsunderstöd.  

Avsikten är att ännu senare dela ut 100 000 euro för att främja cykelturismen. Avsikten är att detta understöd ska användas för att märka ut EuroVelo-rutter och andra riksomfattande cykelturismrutter. 

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet:

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 029 534 2047, tuire.valkonen(at)lvm.fi, Twitter @ValkonenTuire

Transport- och kommunikationsverket Traficom:

Virpi Ansio, överinspektör, tfn 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi

Nina Frösen, teamledare, tfn 029 534 5279, nina.frosen(at)traficom.fi