Stöd för miljöteknologi har nyckelroll vid anpassningen av svavelregleringen

Nyhet 29.08.2012 11.55 fi sv en

Trafikminister Merja Kyllönen anser att stöd för miljöteknologi är en av de viktigaste åtgärderna för att anpassa svavelregleringen. Anpassningsåtgärderna och kostnaderna för dessa kommer att ha en viktig roll i regeringens budgetmangling.

- Att stöda miljöteknologi kan vara ett alternativ för att på samma gång lösa alla de tre utmaningar som svavelregleringen medför. Ett investeringsstöd till miljöteknologi skulle förbättra miljöskyddet inom sjöfarten, främja utvecklingen av och sysselsättningen inom miljöteknologi samt hjälpa sjöfartsnäringen att anpassa sig till svavelregleringen, säger Merja Kyllönen.

Trafik- och kommunikationsministeriet har sammanställt en proposition om stöd för miljöinvesteringar till budgetförhandlingarna. Minister Kyllönen anser att det är viktigt att man i förhandlingarna kommer överens om ett tillräckligt stort belopp för att uppnå en verklig effekt.