Striktare regler för utländska transportföretagares temporära arbete i Finland

Pressmeddelande 06.08.2009 14.23 fi sv en

Transportföretagare från ett EU-land får i fortsättningen bedriva transporttrafik i Finland under en vecka efter det fordonet anlänt till Finland.

Regeringen föreslog den 6 augusti att lagen ska stadfästas och republikens president har för avsikt att stadfästa lagändringen den 7 augusti.

Med lagändringen, som träder i kraft den 14 augusti, sätts cabotagebegränsningen i det lagpaket om vägtrafiken man beslutat om inom EU i kraft på förhand.

I fortsättningen kan man med en bil från ett transportföretag från ett annat EU- eller EES-land utföra högst tre transporter inom en vecka i samband med en transport från dessa länder till Finland. Veckan räknas från den dag då man lossat den internationella lasten som hämtats till Finland.

Varje lossning av lasten räknas som en transport. Om lasten till exempel hämtas från en hamn och lossas på tre ställen har man enligt lagen utfört tre transporter. För varje transport bör ett pålitligt bevis finnas med. Om det fattas kan transporten avbrytas. Beträffande beviset ges mer detaljerade föreskrifter i en förordning i höst.

För närvarande är cabotaget för EU-ländernas transportföretagare, alltså utövandet av transportyrket i ett annat medlemsland, inte tidsbegränsat i Finland. Den lagstiftning som nu är i kraft har försvårat verksamheten på transportmarknaden och övervakningen av cabotaget.

Den klara tidsgränsen tros förbättra övervakningen av den grå ekonomin och på förhand hindra att det uppkommer en svart transportmarknad.

År 2007 var cabotagets andel av landsvägstransporterna i Finland 0,04 procent. För närvarande finns inga uppgifter om cabotagetransporternas antal, men på basen av övervakningsuppgifter från olika myndigheter finns det grund att anta att mängden cabotage har ökat.

En motsvarande regel träder i kraft i hela EU under våren nästa år. Den slutliga tidpunkten då regeln träder i kraft bestäms av när den offentliggörs, vilket sannolikt är i slutet av året. Finlands egen regel är i kraft tills dess.

Ytterligare information: regeringsrådet Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367