Styrelser har tillsatts för de nya statsbolagen inom trafikförvaltningen

Nyhet 30.12.2009 13.42 fi sv en

Ordförande för Arctia Shipping Ab:s styrelse är industrirådet Matti Virtaala. Styrelsens övriga medlemmar är direktör Sari Aitokallio, Metso Abp, Senior Legal Counsel Maire Laitinen, Fondia Ab, konsultativa tjänstemannen Mika Mäkilä, kommunikationsministeriet, ekonom Jukka Suominen och diplomsjökapten Päivi Söderholm, Sjöfartsbranschens utbildings- och forskningscentral. Till representant för personalen utsågs Pekka Savikko(personlig suppleant Rauno Mutka).

Ordförande för Finavia Abp:s styrelse är bergsrådet Seppo Paatelainen. Styrelsens övriga medlemmar är vicehäradshövding Pirkko Juntti, konsultativa tjänstemannen Rita Linna, kommunikationsministeriet, utvecklingsdirektör Erja Takala, SOK-koncernen och logistikdirektör Antti Vehviläinen, StoraEnso. Till representant för personalen utsågs Pauli Manninen.

Ordförande för Meritaito Ab:s styrelse är direktör Matti Puhakka från Folkpensionsanstalten. Styrelsens övriga medlemmar är regeringssekreterare Susan Hindström, kommunikationsministeriet, juridiska direktören Pekka Leskinen, Itella Abp, Eeva Niskavaara och EM Kirsti Piponius. Till representant för personalen utsågs Ahti Hyvärinen (personlig suppleant Timo Löytynoja).

Ny ordförande för Lotsverkets styrelse blir kommerserådet Soili Suonoja och som viceordförande fortsätter konsultativa tjänstemannen Juha Parantainen från kommunikationsministeriet. Medlemmar i styrelsen är logistikdirektör Anne Kariniemi, Oriola-KD Abp, utvecklingsdirektör Virpi Mäkelä, Nokia Abp, utvecklingsdirektör Ilpo Virtanen, Oteran Oy samt som personalledamot lots Hannu Lukkari.