Tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt avtalad för 2017

Nyhet 29.09.2016 16.53 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat avtal om det utbud av tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt 2017. Tack vare avtalet ökar antalet tågavgångar på olika håll i Finland.

Ministeriet har eftersträvat en långsiktig lösning med hänsyn till användarnas behov och tågtrafiken som helhet. Under beredningen hördes företrädare för olika regioner och aktörer och dessutom samlades synpunkter in också i ett remissförfarande.

Avtalet med VR tecknas för ett år i sänder eftersom ministeriet som bäst bereder en avreglering av persontrafiken på järnvägarna för att öppna trafiken för konkurrens.

Tidtabellerna för den tågtrafik som den allmänna trafikplikten gäller preciseras i september–oktober och de träder i kraft den 11 december 2016. Kommunikationsministeriet fattar beslut om den allmän trafikplikten när VR har bekräftat tidtabellerna.