Taina Pieski fortsätter som direktör för kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden

Nyhet 13.03.2020 14.06 fi sv en

Taina Pieski (Foto: Kommunikationsministeriet)

Filosofie magister Taina Pieski fortsätter som direktör för kommunikationsministeriets enhet för internationella ärenden.

Pieski har varit direktör för den internationella enheten sedan den 1 januari 2019. Pieskis nya uppgiftsförordnande fortsätter till och med utgången av 2021.

Enheten för internationella ärenden lyder under kanslichefen.

Pieski började arbeta vid kommunikationsministeriet 2008 som kommunikationsdirektör. Åren 2017–2018 var hon ministeriets strategidirektör. Pieski har tidigare tjänstgjort vid både miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.