Taxiavgifterna stiger från början av april

Pressmeddelande 01.03.2005 00.00 sv

Taxiavgifterna stiger den 1 april med i genomsnitt 3,6 procent. Om förhöjningen beslutade kommunikationsministeriet. Senaste gång höjdes taxiavgifterna i juni 2003.

Taxibilarnas startavgift på vardagarna stiger från 4,15 euro till 4,30 euro. Startavgiften nattetid och på helgdagarna stiger från 6,40 euro till 6,60 euro. Avgiften baserad på körsträckans längd stiger för de vanligaste transporterna av 1-2 personer från nuvarande 1,06 euro per kilometer till 1,10 euro.

Timavgiften för väntetid höjs från 30,30 euro till 31,40 euro. Assistanstillägget för invataxin stiger från 9,80 euro till 10 euro.

Förhandsbeställningsavgiften för en transport som beställts minst 30 minuter före avfärdstiden stiger från 5,10 euro till 5,20 euro.

Kommunikationsministeriet fastställde också den nya ruttaxan för taxibilar, som gäller regelbundna transporter som ordnas med vanliga taxibilar av kommuner eller kommunförbund. Ruttaxan har höjts med 3,6 procent.

Avgiftshöjningen betyder tilläggsutgifter på uppskattningsvis sex miljoner euro för staten, kommunerna och FPA. Den offentliga förvaltningens andel av taxinas totala omsättning på cirka 650 miljoner euro är 26 procent.

Ministeriets beslut ligger en aning lägre än Taxiförbundets förslag. Taxiförbundet hade föreslagit en höjning av avgifterna på i genomsnitt 3,9 procent. Dessutom föreslog Taxiförbundet att huvudstadsregionen skulle få högre grundavgifter och väntetidsavgifter än resten av landet. Ministeriet såg inget skäl till att ha olika prissättning. Inte heller den högre förhandsbeställningsavgiften som föreslagits för rymliga taxibilar tas i bruk.

Ytterligare information
inspektör Harri Uusnäkki, tfn (09) 160 28547