Taxiförarnas utbildning för yrkeskompetens utvidgas

Pressmeddelande 05.11.2009 16.40 fi sv

För att få körtillstånd bör nya taxiförare från början av 2010 genomgå obligatorisk undervisning. De nya utbildningskraven inriktar sig på att förbättra trafiksäkerheten och öka den förmåga till växelverkan som behövs vid kundbetjäning.

En ny lag om yrkeskompetens för taxiförare träder i kraft i början av 2010. Också statsrådets förordning som kompletterar lagen tas i bruk i början av året. I förordningen föreskrivs närmare om utbildningen för yrkeskompetens och om förfarandet då körtillstånd beviljas.

Av nya förare som ansöker om körtillstånd krävs en utbildning som omfattar minst 30 timmar. Taxiförarens körtillstånd är i kraft fem år i taget. Förnyande av körtillståndet förutsätter att man deltar i minst en dag fortbildning och det gäller alla taxiförare. De nuvarande yrkeskörtillstånden för personbil bör bytas ut till nya körtillstånd om fem år.

I fråga om trafiksäkerhet och för säkra transporter bör i undervisningen ingå information om faktorer som påverkar trafiksäkerheten, så som ett förutseende körsätt, första hjälpen och åtgärder vid olyckor samt användning av säkerhets- och hjälputrustning och skötsel av utrustningen.

Utbildningen bör fästa vikt också vid växelverkan mellan taxiföraren och olika slag av passagerare eller passagerargrupper. Utbildningen bör också ge en grundläggande förmåga att sköta transport av skolelever, handikappade och åldringar.

I utbildningen bör man fästa vikt också vid taxiförarens egen säkerhet, förarens prestationsförmåga och frågor som gäller anställningsförhållandet.

Den del av utbildningen som gäller lagstiftningen för taxibranschen bör omfatta undervisning i taxiförarens ansvar och skyldigheter och följderna av att nonchalera dem samt i arrangemang som gäller taxitrafiken, så som skyldigheten att bedriva trafik, bestämmelser om stationsplats och betalningsförfaranden.

Instrueringen i hur taxibilar förmedlas sköts av beställningscentralen.

Körtillstånden beviljas också i fortsättningen av polisen. Fordonsförvaltningscentralen (AKE) beviljar utbildningstillstånden, övervakar utbildarna och svarar för att arrangera provet i anslutning till utbildningen. För provet i lokalkännedom svarar en innehavare av utbildningstillstånd.

Statsrådet beslutande om innehållet i förordningen om yrkeskompetens för taxiförare den 5 november 2009.

Ytterligare information
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140