Taxitrafikens maximitaxor höjs

Pressmeddelande 19.06.2013 11.51 fi sv

De maximipriser som tas ut av konsumenterna i taxitrafiken stiger i genomsnitt med 2,8 procent. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 19 juni. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2013.

Ändringen görs för att säkerställa att priserna i taxitrafiken motsvarar kostnaderna för servicen och att priserna innehåller en skälig vinst.

I förordningen har man beaktat de kostnader som taxibranschen orsakats av att mervärdesskatten för taxitjänster har stigit. Momsen steg till 10 procent i början av år 2013, men då kompenserades detta inte i form av en prishöjning.

Nu fastställdes maximipriserna för första gången exklusive moms. Taxikunderna ska likväl alltid i förväg informeras om resans totalpris, inklusive gällande moms.

För staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten innebär höjningen av taxitaxan tilläggskostnader på cirka 12 miljoner euro om året. Den offentliga förvaltningens andel av den totala omsättningen för taxitrafiken på drygt en miljard euro var år 2011 ca 418 miljoner euro eller 41 procent.

Ytterligare information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 342 544, förnamn.efternamn@lvm.fi