Taxorna i taxitrafiken höjs

Pressmeddelande 23.06.2010 14.37 fi sv

Maximiavgifterna i taxitrafiken stiger. Regeringen beslutade torsdagen den 23 juni om innehållet i en förordning om de högsta taxiavgifterna. Avsikten är att förordningen träder i kraft den 1 juli 2010, då den ersätter den tidigare förordningen om taxiavgifterna.

Målet med ändringen är att avgifterna i taxitrafiken ska motsvara de kostnader som uppstår av tjänsten så att en skälig vinst ingår i avgifterna. De högsta konsumentpriserna för taxiservice föreslås bli höjda med i genomsnitt 4,1 procent och i invataxitrafik med 3,5 procent. Höjningen inriktas på avgiften för körsträckan, som uppbärs enligt resans längd och beträffande den med jämn fördelning i alla avgiftsklasser. Höjningen motsvarar den nuvarande stegringen av kostnadsnivån.

Den föreslagna höjningen av avgifterna innebär i sin helhet årliga tilläggsutgifter på omkring 12 miljoner euro för den offentliga förvaltningen, det vill säga för staten, kommunerna och FPA. Den offentliga förvaltningens andel av taxitrafikens totala omsättning på 793 miljoner euro år 2007 var 279,7 miljoner euro, alltså 35,3 procent.

Ytterligare information:
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474, 040 837 8794
inspektör Harri Uusnäkki, tfn (09) 160 28547, 0440 561 785