Taxorna inom taxitrafiken höjs

Pressmeddelande 15.06.2012 14.01 fi sv

Maximipriserna inom taxitrafiken stiger. Regeringen beslutade om innehållet i förordningen om maximipriser torsdagen den 14 juni. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft den 1 juli 2012, då den ersätter taxitaxan i den tidigare förordningen.

Syftet med ändringen är att priserna inom taxitrafiken ska motsvara kostnaderna för servicen så att priserna innehåller en skälig vinst.

Det föreslås att de maximala konsumentpriserna för taxiresor höjs med i medeltal 3,2 procent.

För den offentliga förvaltningen, dvs. staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten innebär den föreslagna höjningen av taxan tilläggskostnader på totalt cirka 13 miljoner euro om året. Den offentliga förvaltningens andel av taxitrafikens totala omsättning, som är 917 miljoner euro, var 2009 cirka 348 miljoner euro, dvs. 38 procent.


Ytterligare upplysningar: Tero Jokilehto, enhetschef, Transportmarknaden, tfn 0295 34 2568