Teleavgifterna sjönk rekordartat senaste år

Pressmeddelande 31.03.2005 15.06 sv

Teleavgifterna för dem som använder teletjänster sjönk senaste år exceptionellt mycket. Priserna var i medeltal 6,6 procent lägre än året innan. Prissänkningen är den största sedan 1996 då den s.k. teleskatten avskaffades.

Teleavgifterna klarlades i den årliga undersökning som beställs av kommunikationsministeriet. Avgifterna undersöktes enligt situationen i början av detta år och utvecklingen under fjolåret.

Om man beaktar också bredbandstjänsterna sjönk telekommunikationsutgifterna för den genomsnittliga användaren ännu mer, med nästan en tiondedel. Så sjönk också månadsavgifterna för bredbandsanslutningar till nästan hälften av vad de var året innan.

Prisnivån för mobilsamtal sjönk allt snabbare mot slutet av året. Även om minutavgiften för alla typer av anslutningar räknat för hela året sjönk med i medeltal en tiondedel, låg minutavgiften för de vanligaste anslutningarna till fast pris i slutet av året redan en tredjedel lägre än ett år tidigare. Ut på marknaden kom dessutom fler billiganslutningar med en prisnivå som vid årsskiftet låg på under hälften av vad priset för traditionella anslutningar var ett år tidigare.


Priserna för lokal- och utrikessamtal oförändrade

Både priserna för lokalsamtal och för utrikessamtal till de mest frekventerade länderna hölls på ungefär samma nivå som året innan. Däremot steg helhetspriset för fjärrsamtal med 4,9 procent. Prisstegringen förklaras med att lokalnätsavgiften höjdes betydligt.

I fråga om utrikessamtal är de stora telebolagen fortfarande betydligt dyrare än de små telebolagen eller de konkurrenter som erbjuder s.k. IP-samtal, som utnyttjar Internet. De stora telebolagens priser för utrikessamtal till de viktigaste länderna höll samma nivå som året innan. En del av de små utrikesoperatörerna sänkte däremot sina priser betydligt, med så mycket som närmare 20 procent.

Som under de senaste åren steg lokalsamtalsavgifterna för dem som använder teletjänster bara litet. Största delen av bolagen behöll både sina grund- och lokalsamtalsavgifter oförändrade.

Såsom året innan fanns landets förmånligaste lokalsamtal i västra och mellersta Finland och de dyraste i södra och östra Finland, där avgifterna var omkring sex procent högre än medeltalet för hela landet. De billigaste telebolagen var fortfarande åländska Mariehamns Telefon Ab och Ålands Telefonandelslag medan de dyraste var TeliaSonera och Elisa.


Bredbandstjänsterna har blivit klart billigare

Priserna på Internet-förbindelser av bredbandstyp har sjunkit i en allt snabbare takt. De största operatörernas månadsavgifter för bredbandsförbindelser har under det senaste året sjunkit med i medeltal 44-48 procent. De genomsnittliga månadsavgifterna för de vanligaste förbindelserna var vid årsskiftet för den långsammaste förbindelsen på 256 kbit/s 21 euro, för 512 kbit/s var den 26 euro, för 1 Mbit/s 35 euro och för 2 Mbit/s var den 47 euro.

De kabelmodemtjänster som erbjuds genom kabelnätet var något billigare än motsvarande ADSL-förbindelser. Den ökade konkurrensen har också sänkt vissa operatörers avgifter för öppning/uppkoppling. Nästan hela tiden har det varit möjligt att ansluta sig till tjänsten till ett ännu billigare specialpris eller till och med gratis.

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2004 (Prisnivån för teleavgifterna i Finland år 2004). Kommunikationsministeriets publikationer 27/2005. Försäljning Edita Oyj, tfn 0204 5005; för pressen från KM:s informationsenhet, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Publikationen finns också i pdf-form på ministeriets webbsidor, www.mintc.fi.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395