null Telebolagen får nya frekvenser för att bygga 4G-mobilkommunikationsnät

Telebolagen får nya frekvenser för att bygga 4G-mobilkommunikationsnät

Pressmeddelande 24.04.2009 09.24 fi sv en

TeliaSonera, Elisa och DNA har beviljats tilläggsfrekvenser som ger företagen en möjlighet att börja bygga den fjärde generationens (4G) mobilkommunikationsnät.

Frekvenserna ligger inom 1800 megahertz-området. Därmed är Finland det första landet i Europa som tillåter användning av 4G LTE-teknologi på så här låga frekvenser. Det här gör det möjligt att till lägre byggnadskostnader få snabba 4G-nät med en betydligt bättre geografisk täckning än man når med de allmänt använda 2600 megahertz-näten, som kräver avsevärt fler stödstationer.

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén är det beslut om frekvenserna man nu fattat helt unikt. Beslutet gör att det i Finland snabbare uppstår trådlösa nät som överför information ännu effektivare än förut.

- I och med beslutet kan man förbättra tillgängligheten till snabba trådlösa nätförbindelser i hela landet, också utanför tätorterna. Jag hoppas att telebolagen småningom börjar bereda sig på att också ta i bruk 4G-teknologi, även om den huvudsakliga tyngdpunkten i dagens byggande ännu ligger på 3G-teknologin, säger Lindén.

Hittills har endast GSM- och 3G- eller UMTS-teknologin fått använda 1800-området. De beviljade frekvenserna ger operatörerna nyttjanderätt till den betydligt större enhetliga frekvenshelhet som 4G-teknologin kräver.

Beslutet gör det möjligt att utveckla 4G-nät redan nu, när 3G-näten ännu är den förhärskande teknologin. Det här kommer småningom sannolikt att underlätta en smidig övergång från en teknologi till en annan.

Ibruktagande av den nya LTE-teknologin för mobil kommunikation ökar bland annat dataöverföringshastigheterna och förbättrar tjänsterna. Till sin utgångspunkt anses LTE-teknologin vara kompatibel med de nuvarande 3G-näten, även om EU:s utredningar om saken fortfarande är på hälft.

Kommersiellt bruk av LTE kan emellertid inledas i Europa redan under åren 2009-2010. Enligt Lindén är det därför nödvändigt att ge telebolagen en möjlighet att ta i bruk den nya teknologin i Finland med en snabb tidtabell.


Ytterligare information:

specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530