Televisionsavgiften höjs

Pressmeddelande 15.10.2009 15.47 fi sv

Televisionsavgiften höjs med 3 procent i början av nästa år. Den nya årsavgiften är 231,05 euro, vilket är 6,75 euro mer än den avgift som nu är i kraft.

Statsrådet beslutade om förhöjningen den 15 oktober.

Den som så vill kan betala televisionsavgiften månadsvis och då är månadsavgiften 19,95 euro. Televisionsavgiften kan också fortsättningsvis betalas i perioder på tre månader (58,80 euro) eller ett halvt år (116,25 euro).

Ytterligare information:
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324