TEN-T-stöd till flera finländska trafikprojekt

Pressmeddelande 16.07.2013 10.23 fi sv

EU-kommissionen föreslår sammanlagt cirka 68 miljoner euro i TEN-T-stöd för finska statens trafikprojekt. Finansiering ges till 13 projekt, varav de mest betydande är anskaffning av en isbrytare, kompletteringsprojekt av Ringbanan samt att bygga järnvägen mellan Seinäjoki och Uleåborg.

TEN-T-finansieringskommittén har godkänt kommissionens förslag. Förslaget går ännu vidare för att bekräftas av Europeiska unionens råd och av Europaparlamentet. Kommissionen gör det slutliga finansieringsbeslutet under hösten 2013.

Enligt förslaget skulle Finland få ett mångårigt TEN-T-stöd på sammanlagt 68 miljoner euro. Av summan skulle cirka 29,7 miljoner euro adresseras till WINMOS-projektet som siktar på att investera i en ny isbrytare, av den här summan är Finlands andel 25,4 miljoner euro. Cirka 26,8 miljoner euro skulle adresseras till kompletteringsprojektet för Ringbanan. På listan för mångårigt stöd finns också bland annat projektet Helsingfors-Tallinn Twin port (11,3 milj. euro) och stöd för båttrafiken i Kvarken (6,1 milj. euro).

Från TEN-T-projektens mångåriga program stöds i huvudsak EU:s prioritetsprojekt och några allmäneuropeiska projekt som prioriteras av kommissionen. I Finland är de här projekten bland annat väg E18 och järnvägsförbindelsen från Åbo hamn till Vainikkalas gränsstation samt sjövägar på Östersjön och sjövägar som förenar länder i Mellan- och Västeuropa.

I ettårigt projektstöd skulle Finland få nästan 16 miljoner euro. Det mest betydelsefulla objektet för stödet skulle vara att bygga järnvägen mellan Seinäjoki och Uleåborg, cirka 12,8 miljoner euro. Därutöver skulle järnvägen mellan Luumäki och Imatra och planeringsprojekt för avsnittet mellan Fredrikshamn och Vaalimaa för väg E18 få ettårigt stöd.

I hela Europa finns det i den här omgången 89 TEN-T-projekt att finansiera. Projekt som fått TEN-T-finansiering bör vara färdiga innan utgången av år 2015.

Ett transportnät som omfattar hela Europa (TEN-T-nätet) består av landsvägs-, järnvägs, insjö- flyg och havsförbindelser i Europeiska unionen. Målet med det gemensamma transportnätet är att främja den inre marknaden inom EU och den regionala kohesionen samt ett hållbart trafiksystem. Ett viktigt mål är också att främja den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.

Ytterligare information:

Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 0295 34 2568, 040 535 0574
Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2349, 050 371 2294