Testning av mobilkommunikationssystem på 800 MHz börjar

Nyhet 13.07.2011 16.16 fi sv en

Kommunikationsverket har definierat de geografiska områden där man kan testa mobilkommunikation på det frekvensområde på 800 MHz som används av radiomikrofoner. Testen kan i vissa fall orsaka störningar i radiomikrofonernas funktion. De geografiska testområdena har definierats så att olägenheten är så liten som möjligt.

Finland är, liksom de andra europeiska länderna i beråd att ta i bruk frekvensområdet 800 MHz för mobilkommunikation. För närvarande används dessa frekvenser av radiomikrofoner och militären.

De tekniska egenskaperna hos 800-bandet är utmärkta, emedan det gör det möjligt att bygga nätet betydligt billigare än 1800 och 2600 MHz, som också har anvisats för den nya generationens mobilkommunikationssystem.

Radiomikrofonerna har anvisats nya frekvenser bl.a. på frekvensbanden 174 - 230 MHz ja 470 - 789 MHz.