Tillfälligt förbud mot marknadsföring av mobilabonnemang per telefon

Nyhet 15.06.2012 14.27 fi sv en

Marknadsföring av mobilabonnemang per telefon förbjuds för tre år. Förbudet gäller marknadsföring per telefon som riktar sig till nya kunder.

Förbudet gäller inte marknadsföring till operatörernas gamla kunder eller marknadsföring som kunden uttryckligen begärt. Bakgrunden till förbudet är de problem som förekommit i samband med marknadsföring per telefon. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2012 och är i kraft till den 1 juli 2015.

Samtidigt preciseras specificeringen av avgiftsbelagda tjänster på telefonräkningen. Betalningar för nyttigheter eller tjänster ska specificeras så att grunderna, beloppet, tidpunkten och mottagaren för betalningen framgår på fakturan. Abonnenten ska få specifikationen utan kostnad. Förändringen gör telefonräkningen tydligare och främjar användningen av mobiltelefoner som betalningsmedel.

Lagändringen som gäller specificerade telefonräkningar träder i kraft den 1 juni 2013.