Tillgängliga digitala tjänster ökar jämlikheten

Nyhet 22.05.2017 12.59 fi sv

Åtgärdsprogram för tillgänglighet (foto: KM)

De nya digitala tjänsterna bör underlätta vardagen för så många medborgare som möjligt oberoende av deras funktionsnedsättning. Kommunikationsministeriet har som mål att öka jämlikheten i fråga om digitala transport- och kommunikationstjänster och genom detta förhindra marginalisering.

Hänsyn ska tas till tillgängligheten i det dagliga arbetet inom förvaltningsområdet för trafik och kommunikation. För att främja detta har kommunikationsministeriet gett ut ett åtgärdsprogram om hur digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga under åren 2017–2021. I detta program presenteras de viktigaste konkreta åtgärderna för att öka jämlikheten i de digitala tjänsterna.

Åtgärdsprogrammet riktas huvudsakligen till kommunikationsministeriets förvaltningsområde, men det kan fungera som rättesnöre och modell också för andra parter. Med hjälp av programmet kan transport- och kommunikationstjänsternas användbarhet utökas och medvetenheten om betydelsen av tillgänglighet förbättras.

Kommunikationsminister Anne Berner hoppas att tillgängligheten tas som utgångspunkt när tjänsterna utvecklas. Minister Berner höll tal vid ett evenemang där åtgärdsprogrammet presenterades den 22 maj.

- Samhället digitaliseras och genom det förändras också transport- och kommunikationstjänsterna. Det är ytterst viktigt att jämlikheten beaktas från första början när tjänster utvecklas. Välplanerade digitala tjänster kan lösa t.ex. många av de problem som äldre och rörelsehindrade resenärer möter i dag. Det kostar inte mera att satsa på tillgänglighet och användbarhet, utan vi drar alla nytta av det i vardagen, konstaterar minister Berner.

Vid planeringen av tjänsterna är det viktigt att redan från början tillämpa principen om planering för alla, Design for All. Detta innebär att utgångspunkten är att tjänsterna utvecklas så att de lämpar sig för alla i stället för att särskilda tjänster utvecklas för grupper med särskilda behov. Detta förutsätter en öppen och regelbunden dialog mellan de olika aktörerna.