Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion söktes av 17 personer

Nyhet 02.05.2016 16.27 fi sv

Ansökningstiden till tjänsten som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion gick ut den 29 april 2016. Tjänsten söktes av 17 personer.

Sökandena är

Esen Devran, diplomingenjör

Laura Eiro, enhetsdirektör

Jaakko Haapamäki, verkställande direktör

Katarina Juhola, filosofie licentiat

Jari Kattainen, utvecklingsdirektör, verkställande direktör

Sabina Lindström, enhetsdirektör

Susanna Metsälampi, avdelningschef

Antti Nyberg, utvecklingschef

Mia Nykopp, sektordirektör

Jukka Paakkanen, officerare

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef

Heikki Rautila, Senior Manager, Strategy

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör

Juha Savela, skatteuppbördschef

Laura Vilkkonen, enhetsdirektör

Jaana Viuhkola, praktikant

Raimo Vuopionperä, Independent Collaboration Expert

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Den nuvarande avdelningschefen för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion, överdirektör Minna Kivimäki övergår till Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel och blir Finlands representant i Coreper I. Kivimäkis uppdrag i EU börjar den 1 september 2016 och fortsätter fram till den 31 augusti 2020.