Tjänsten som kommunikationsdirektör för kommunikationsministeriet väckte intresse

Pressmeddelande 21.04.2022 13.20 fi sv

(Bild: LVM)

Ansökningstiden för tjänsten som kommunikationsdirektör för kommunikationsministeriet gick ut den 21 april 2022 kl. 12.

Tjänsten som kommunikationsdirektör tillsätts för fem år från och med den 9 oktober 2022.

Tjänsten som kommunikationsdirektör söks av

Nina Broström, politices magister

Juha Honkonen, planerande nyhetschef

Sami Jokelainen, project specialist

Satu Malkamäki, direktör

Peter Marks, software engineer

Mikael Neuvonen, enhetsdirektör/chef

Satu Niemelä, kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör

Leevi Rastas, försäljare

Satu Summa, innehållschef

Kaisu Tolvanen, kommunikationschef

Jaakko Vuorenmaa, medianom

Risto Vähätalo, politices magister

Kommunikationsdirektören deltar i ledningen av ministeriet och är medlem i ministeriets ledningsgrupper. Kommunikationsdirektören leder ministeriets kommunikationsenhet som ansvarar för ministeriets externa och interna kommunikation, kontakt med intressenter och för webbkommunikation.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, minna.kivimaki(a)gov.fi, tfn 050 444 9697

Tiina Kaunisto, enhetsdirektör, tiina.kaunisto(a)gov.fi, tfn 040 751 1688