Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör ledig att sökas

Nyhet 11.09.2015 13.22 fi sv

Kommunikationsverkets generaldirektör Asta Sihvonen-Punkka övergår till Fingrid vid årsskiftet och tjänsten som verkets generaldirektör förklaras ledig att sökas på nytt. Ansökningstiden börjar den 11 september 2015. Generaldirektören utnämns för en viss tid på fem år från och med den 1 januari 2016.

Generaldirektören svarar för ledningen och den allmänna utvecklingen av Kommunikationsverket och övervakar att Kommunikationsverkets uppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunikationsverket har som uppgift att övervaka och främja kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Det ska dessutom se till att kommunikationsförbindelserna i landet är mångsidiga, välfungerande och säkra. Kommunikationsverket har omkring 240 anställda.

Platsannonsen kan läsas i den elektroniska rekryteringstjänsten Valtiolle.fi.